AARTEITA KULLAALTA

TERVETULOA PÄIVÄVAELLUKSELLE JOUTSIJÄRVEN POHJOISPUOLISEEN ERÄMAAHAN


Länsi-Suomen alueella tehtiin Hiljaisuus –tutkimus ja sen tuloksena Kullaan Joutsijärven takaiset alueet todettiin Satakunnan hiljaisemmiksi ja erämaisimmiksi. Alue on jäänyt asumattomaksi kenties vaikeakulkuisuutensa vuoksi. Siellä on näkyvissä jääkauden aikaiset siirtolohkareet, lohkareista huolimatta alueen kasvillisuus on lajirikas ja metsän eläimet viihtyvät tämän erämaan kätköissä.

Vaellusreitti:
Kullaan Saarijärven kylä
       Varhainen Hämeestä Kokemäenjoen suun kauppapaikoille
       Liikistöön ja keskiaikaiseen Ulvilaan käytössä olleen tien
       varteen kasvanut kyläyhteisö
Kakkurin tie
       Käkioja, majavan pesä ja patorakennelmat
Korsu, sotiemme aikainen piilopaikka
       tarinat korsun rakentamisesta ja siellä asumisesta
Isokallion metsälehmustot
Kustaan Savupirtti, Kulmala
       tarinat savupirtistä ja sen asukkaista

Kullaan Joutsijärven pohjoispuolisessa erämaassa polkuviitta Kustaan Savupirtiltä Korsulle 14.2.2008, valok. Timo Korkeaoja

Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen Kustaan Savupirtin pihakota 14.2.2008, valok. Timo Korkeaoja

Sotaa väistäneiden ihmisten piilopaikka Korsu 1940-luvun alkupuolelta 14.2.2008, valok. Timo Korkeaoja

Nokipannukahvit ja räiskäleen paisto

Sisälmystenlahden autiotupa
       tarinat Joutsijärvestä ja alueen retkeilyreitistä
Kakkurilammen laavun kautta paluu Kakkurintielle

Varusteet:
Säänmukainen ulkoiluasu ja tukevat metsässä liikkumiseen sopivat kengät, päiväretkireppu, jossa taukovaate, istuinalusta ja juomapullo. Jos tarvitset tietoa luonnossa liikkujan varusteista voit kysyä oppailta.

Retkeilijöitä Kakkurin Korsulla 16.8.2005, valok. Arvi A. Koivisto

Tiedustelut:
Kullaan kotiseutu- ja Museoyhdistys ry, puh. 02-5591551, kullaan.kotiseutuyhdistys@kotiseutumuseo.inet.fi
Matkailuoppaat: Marja-Terttu Ruohomäki, 040-5882170, marjaterttu@hotmail.com
Kotiseutuneuvos Timo Korkeaoja 0400-790591, timokorkeaoja@hotmail.com

TK ja M-TR 15.3. 2017

Takaisin linkkisivulle