AARTEITA KULLAALTA

TERVETULOA OPPAAN JOHDOLLA JOUTSIJÄRVEN TAMMENHAAN MONIMUOTOISELLE LUONTO-POLULLE


Joutsijärvi saaririkas noin 10 km laajuinen puhdasvetinen erämaajärvi sijaitsee Kullaalla keskeisessä Satakunnassa noin 30 km Porista itään. Järvi ja järven ympäristö ovat erityis-
suojelussa, mm. moottorilaittein liikkuminen on kielletty, rannat ovat pääosin asumattomat.

Tammenhaan luontopolku on Joutsijärven eteläistä monimuotoista luontoa esittelevä Joutsijärven niemessä kiertelevä polku. Polun varrella tutustutaan alueen monipuoliseen kasvimaailmaan ja eläimistöön.

Kustaan suon pitkospuut, Joutsijärven pohjoispuolisessa erämaassa, 2007 valok. Timo Korkeaoja

Palokärjen talvisia ruokavarastoja polun varrella 14.2.2008, valok. Timo Korkeaoja

Esimerkiksi Joutsijärven luusuan länsipuolella on hyvin rehevä ja monilajinen lehto, jossa kasvaa jaloista lehtipuistamme yleisin, nimittäin lehmus eli niinipuu, jonka sitkeää nilakerrosta on käytetty mattojen ja köysien valmistukseen. Uudeltamaalta ja Etelä-Hämeestä on Ruotsin vallan aikana hävitetty kokonaisia metsälehmus-
metsiköitä, keräämällä puiden nilaa sotalaivojen köysistöjä varten. Tammenhaan alue on todennäköisesti asutettu välittömästi järven muututtua makeavetiseksi eli noin neljätuhatta vuotta sitten.

Kullaan Kirkkoveneyhdistyksen kirkkovenesatama Kullaan Joutsijärvellä 2006 valok Anssi Bohm

Näkymä Kustaan polulta Kourijärven maisemassa 2007 valok. Timo Korkeaoja

Polku on helppokulkuinen 4.2 km pitkä, kosteimmille paikoille on rakennettu kapulasiltoja ja pitkospuita. Siltainsuon laavulla pidetään taukoa ja paistellaan lettuja ja nautitaan nokipannukahvit.

Rauhallisesti kulkien polulla viihdytään nelisen tuntia.

Tiedustelut:
Kullaan kotiseutu- ja Museoyhdistys ry, puh. 02-5591551, kullaan.kotiseutuyhdistys@kotiseutumuseo.inet.fi
Matkailuoppaat: Marja-Terttu Ruohomäki, 040-5882170, marjaterttu@hotmail.com
Kotiseutuneuvos Timo Korkeaoja 0400-790591, timokorkeaoja@hotmail.com

TK ja M-TR 15.3. 2017

Takaisin linkkisivulle