AARTEITA ULVILASTA

TERVETULOA KUULEMAAN ULVILAN KARTANOIDEN TARINAT
kartano

Ulvilan pitkän historian aikana kartanoiden ja talonpoikaisten talojen ja niissä asuneiden ihmisten elämä ja vaiheet ovat ajassa nivoutuneet toisiinsa värikkääksi kudelmaksi. Yhtenä syynä on tosiasiassa itse maa, sillä varhaisimmassa 1300-luvun historiassa kaikki kirkon ympäristön maat ovat kuuluneet piispankartanoon. Muinaista piispankartanoa on menneinä vuosisatoina moneen kertaan jaettu milloin minkin yhteiskunnallisen muutoksen ja valtavirran vuoksi. Hallinnollisista, kaupallisista tai muista syistä ositettu maa on vähin erin päätynyt niille ulvilalaisille, jotka aikansa hankkimaansa ja raivaamaansa viljeltyään luovuttivat maata perintönä jälkeläisilleen.

 • ISOKARTANO
  16.10.1465, Rälssimies Jöns Svärd luovutti veljelleen Peder Svärdille osuutensa isänsä asuinkartanosta
 • TRUMETARI
  Kustaa Vaasa hyväksyi 5.10.1549 karjakartanon perustamisen
 • SAAREN KARTANO, HOLMGÅRD
  Historiallisen Saaren kartanon vaiheita tunnetaan 1500-luvulle saakka
 • SUNNIEMEN KARTANO
  Sunniemi on kuulut Turun piispan läänityksiin 1330 -luvulla
 • SUOLISTO
  Useampia mainintoja 1630-luvulta
 • LEINEPERI
  Anolan kartanon omistaja perusti 1771 Leineperin ruukin kartanon
 • JÄMSÄ, UUDEN AJAN KARTANO
  Ensimmäinen maininta tulipalon yhteydessä 1678

Tiedustelut:
Kullaan kotiseutu- ja Museoyhdistys ry, puh. 02-5591551, kullaan.kotiseutuyhdistys@gmail.com
Matkailuoppaat: Marja-Terttu Ruohomäki, 040-5882170, marjaterttu@hotmail.com
Kotiseutuneuvos Timo Korkeaoja 0400-790591, timokorkeaoja@hotmail.com

TK ja M-TR 15.3. 2017

Takaisin linkkisivulle